Rīga, Skola iela 21 - 511

Beznosacījumu mīlestības enerģija - tas ir Reiki

reikigaismasskola

Reiki — tā ir beznosacījuma mīlestības enerģija

Reiki ir jēdziens, ko mūsdienās pazīst kā dabiskās dziedniecības sistēmu ar roku uzlikšanas metodi, ko iepriekšējā gadsimtu mijā izveidoja filologs Mikao Usui. Reiki sistēma ir viena no planētas vecākajām un zināmākajām un - pats galvenais - laika pārbaudītajām sistēmām, kas ir pilnībā droša un universāla un kurā izmanto Mīlestības, Visuma un Garīgās enerģijas spēku, kas plūst caur cilvēka rokām.

Reiki pirmsākums


Miako Usui savās garīgajās pārdomās guva atklāsmi, kā jebkurš cilvēks, kurš savā ceļā sastapies ar Reiki skolotāju un kas tam sniedzis enerģētisko iniciāciju — stāvokli, ko tas saņēmis no sava Reiki skolotāja —, bez ierobežojuma var noskaņoties uz dzīves vibrāciju augstākā viļņa. Reiki dziedniecības sistēmā tiek rūpīgi ievērota „pārmantošanas un tālāknodošanas līnija“, t. i. sistēma, kas, saglabāta savā veselumā un tradīcijā, nodod neverbālās, sakrālās zināšanas no skolotāja skolotājam, savukārt skolotājs Reiki seminārā tās nodod tālāk skolniekam. Līdz ar to Reiki sistēma saglabā sākotnējo tālāknodošanas impulsu, ko Mikao Usui saņēma no augstākajiem Visuma garīgajiem spēkiem.


Mikao Usui metodes laikā, kurā izmanto īpašu enerģētiskā ķermeņa „uzskaņošanu“ jeb „iniciāciju“, cilvēks gūst iespēju, bez jebkādām pūlēm un netērējot savus personīgos resursus, neierobežoti saņemt no nodot Visuma enerģiju jebkurai dzīvai būtnei. Pēc Reiki semināra kā bērni, tā pieaugušie var viegli pieslēgties Reiki enerģijai, palīdzēt sev un citām dzīvajām būtnēm.
Atveseļošanās process notiek, aktivizējot organisma iekšējos dziednieciskos resursus visos līmeņos, bez jebkādas ārējas iejaukšanās. Reiki iedarbības rezultātā visas cilvēka sistēmas sasniedz līdzsvaru un iekšēju harmoniju, tiek dziedēts fiziskais ķermenis, emocionālā pasaule un prāts, atgūtas mīlestības jūtas un miers, drošības sajūta un veicinātas pozitīvas pārmaiņas.
Garīgo līdzsvaru nodrošina Reiki ētiskie principi. To mērķis ir pievērst cilvēka uzmanību savai dzīvei un mijiedarbībai ar apkārtējo pasauli. Tie atgādina, ka biežākais ciešanu un slimību cēlonis ir vienkāršu dievišķo likumu neievērošana. Tādējādi pašpilnveidošanās ir Usui sistēmas neatņemama daļa, t. i., ja cilvēks apzināti nepiedalīsies notiekošajā, dziedinošais process neīstenosies un neradīs vēlamos rezultātus.


Vadoties pēc senajām budistu tradīcijām, viens no Reiki prakses pamata aspektiem ir līdzcietība. Runājot paša Mikao Usui vārdiem, Reiki ceļā nepieciešams „pilnveidoties un pārveidot savu dzīvi tā, lai mēs varētu atbrīvot savus tuviniekus no slimībām un emocionālām ciešanām“.
Reiki ir vienkāršs un dabisks garīgās dziedināšanas un pašpilnveidošanās ceļš, kuru var iet jebkurš cilvēks — jo viņš tiek atmodināts. Tieši pateicoties tās vienkāršībai, pieejamībai un drošībai, un jo īpaši — efektivitātei — Mikao Usui veidotā Reiki sistēma ir ļoti iecienīta visā pasaulē.

Cilvēku radītie izkropļojumi


Pēdējā laikā daži Reiki sistēmas skolotāji to ir tik ļoti pārsātinājuši ar dažādiem papildinājumiem kā, piemēram, lūgšanām, godbijīgu vēršanos pie Tā Kunga vai pie „Absolūta“ un citiem jēdzieniem un arī savādiem „rituāliem“, kam nav nekāda sakara ar Usui metodi, ka dažkārt šajās blēņās pazūd metodes skaistums, tās garīgā būtība.


Ar šādu nemākulīgu mācīšanu un neapdomīgu attieksmi pret šo lielisko un cilvēkiem tik vajadzīgo dziedniecības sistēmu daudzi tās pasniedzēji rada nevajadzīgus draudus Usui metodei un paši „savām rokām“ ierindo Reiki līdzās apšaubāmiem rituāliem. Reiki vārda piesegā tiek radītas jaunas enerģētiskās prakses, kurās izmanto dziedināšanu ar rokām, taču kuru drošība vēl nav zināma un kuras iedarbību nav pierādījis laiks. Dažkārt tiek izmantots Reiki fenomens, taču „jaunajā“ metodē par to aizmirst.

Mūsu senči pazina Reiki


Pat senie ķīnieši mācēja ierindot dzīvības enerģijas veidus konkrētās kategorijās. Vai viņi zināja par Reiki vibrācijām? Jā, zināja. Viņi dēvēja Reiki par septīto „ki“ veidu. Lūk, ko viņi par to rakstīja: - Reiki ir ki forma, kas holistiski, pareizi un sinerģētiski iesaista visas dzīves spēkiem pakļautās formas. Šo vārdu var tulkot kā „Dvēseles spēks“ jeb „Garīgā enerģija“. Tā ir dzīves enerģijas kvalitāte, kas materiālajā pasaulē ir vislīdzīgākā radošajam spēkam, visas dzīvības avotam.


Par Reiki augstāki un vienotāki dzīvības enerģijas veidi nevar tiešā veidā materializēties mūsu fragmentētajā pasaulē. Ki — visu materiālā pasaulē esošo lietu un būtņu sākums un beigas — ir sin ki. Sin ki darbojas ar Reiki starpniecību ārpus materiālās pasaules robežām.


Reiki ir ļoti tuvs gan vienotības, gan nošķirtības principam, veidojot mijiedarbības lauku. Tā funkcija ir noturēt  un jan līdzsvaru. Visu iepriekšminēto var ietvert vienā teikumā: Reiki ienes harmoniju visos dzīves procesos.

Reiki metode ir pieejama un noderīga ikvienam.


Pēc Reiki sistēmas pamatlicēja Mikao Usui teiktā, mēs redzam, ka viņš ir radījis veselu uz senajām zināšanām balstītu dziedināšanas sistēmu, lai darītu labu nākamajām paaudzēm. Tādēļ viņš padarīja Reiki praksi pieejamu ikvienam, neatstājot to šauras un slēgtas grupas pārziņā. Usui metode vispirms ir viens no austrumu medicīnas virzieniem un pēc tradīcijās ir saistīta ar konkrētiem garīgajiem jēdzieniem. Turklāt Reiki apvieno visu cilvēku pirmsākumu, neatkarīgi no viņu ticības, jo nav pretrunā ar nevienu pasaules reliģiju. Pati Usui sistēma nav ne reliģija, ne dogma. Izmantojot Reiki, cilvēki daudz dziļāk izjūt iekšējo saikni ar savu reliģiju, sajūtās iegūstot pavisam jaunu reliģisko pieredzi.


Taču, neskatoties uz Reiki vienkāršību, būtu kļūdaini pārāk trivializēt tās izmantojumu, īpaši jau attiecībā uz darbu ar citiem cilvēkiem, izmantojot šo dziedniecisko praksi. Pirms Mikao Usui uzdāvināja pasaulei šo dziedniecības sistēmu un mudināja cilvēkus to individuāli izmantot, viņš ieguva pamatīgas zināšanas anatomijā, medicīnā, psiholoģijā, enerģētiskajās praksēs, meditācijas tehnikās, reliģijā un daudzās citās disciplīnās. Nesteidzieties kļūt par „diženu“ dziednieku, lai nenostādītu sevi vai savas ieceres neērtā stāvoklī. Mācieties un jūs par tādu kļūsiet! Jūs varat to apgūt līdz pašiem augstākajiem Reiki uzdevumiem, ar to domājot — kļūt par cilvēku, kas saprot Dzīves augstāko Jēgu.


Lai šī informācija daudziem lasītājiem kļūst par pirmo soli uz pareizu izpratni par Reiki dabiskās dziedināšanas sistēmas izmantošanu.

Ar mīlestību, Reiki Skolotājs, Latvijas Reiki asociācijas valdes priekšsēdētājs, alternatīvās medicīnas centra „Reiki Gaismas skolas” vadītājs Mihails Mošenkovs