Rīga, Skola iela 21 - 511

Reiki apmācība. Mihaila Mošenkova starptautiskais garīgās attīstības centrs "Reiki Gaismas Skola".

reikiapmaciba

Mihaila Mošenkova starptautiskais garīgās attīstības centrs "Reiki Gaismas Skola"

Piedāvā japāņu tradīcijas Usui Reiki apmācību

reikilogo

Reiki dziedināšanas sistēmas pamati

 • Izdziedēšanas māksla ar rokām - tas ir Reiki. Jūs būsiet pārsteigti, ka jau tulīt pēc Reiki semināra, atgriezīsities mājās ar dziednieka talantu un pilns ar spēka un brīnišķīgas dzīvības enerģijas, kas jau no šīs dienas tecēs no Jūsu rokām.
 • Tiek atklāta cilvēkam no Dabas dota spēja pašizdziedināties un palīdzēt citiem, neierobežoti iegūstot un nododot visam dzīvajam papildus enerģiju, kura nes sevī dzīvību un veselību. Tas būs tik vienkārši un viegli kā elpot! Jau uzreiz pēc semināra Jūs dabiskā un vienkāršā veidā varēsiet palīdzēt sev un citiem  bez ārsta vai tablešu palīdzības.
 • Pirmajā līmenī Reiki jūs iemācīsieties strādāt ar dzīves enerģiju, dziedinot sevi un citus ar savām rokām. Reiki nomierina un harmonizē enerģijas plūsmu jūsu ķermenī. Tas harmonizē Apziņas stāvokli un cilvēka fizisko ķermeni.
 • Regulāri izpildot meditatīvās un dziedinošās prakses, jūs dabiskā, vienkāršā un katram cilvēkam pieejamā veidā izdziediniet prātu un ķermeni, apziņas emocionālo stāvokli.
 • 1.līmeņa Reiki nodarbības ir vienkāršas un dabiskas. Tās ir viegli uztveramas un saprotamas pat bērniem. 

 

Mentālā un distancētā dziedniecība

 • Darbs ar ieradumiem un sliktām tieksmēm.
 • Darbs ar disharmoniskām emocijām.
 • Reiki spēka palielināšana un Reiki pielietošanas spektra palielināšana.
 • Reiki enerģija ir pieskaitāma tādam enerģijas veidam, kuras līmeni un īpašības cilvēka apziņa nav spējīga mainīt. Tā ir kosmiska Mīlestības enerģija.
 • Otrajā līmenī Jūs mācāties ne tikai nodot šo enerģiju, bet arī vadīt (kontrolēt) savus nodomus pēc harmonijas principiem.
 • Jūs mācāties izmantot Reiki simbolus, lai nodotu enerģiju jebkādā attālumā, pagātnē, tagadnē un nākotnē.
 • Izdziedēt ne tikai cilvēkus, dzīvniekus, priekšmetus, bet arī situācijas, attiecības ar cietiem cilvēkiem.
 • Tāpat Jūs varēsiet «aizsargāt» sevi un attīrīt priekšmetus no negatīvās enerģijas.
 • Izdziedināt ieradumus un koriģēt neharmonisku uzvedību.
 • Jūs iemācīsieties daudz dziļāk strādāt ar sevi un citiem cilvēkiem. Daudz smalkāk un dabiskāk saprast procesus, kuri ar jums notiek, apzinātāk strādāt ar Debesu un Zemes dziednieciskajām enerģijām.

 

Tālāka garīga izaugsme

 • Intuīcijas un dziedniecisko spēju palielināšana.
 • Daudz dziļāk tiek izprastas visas agrāk apgūtās meditatīvās un dziedināšanas tehnikas.
 • Pilnīgi mierīgs prāts un Dieva dotās misijas apzināšanās šajā dzīvē – tas ir noslēpums.
 • Vēl lielāks dziļums visā: dziedināšanā, attīrīšanā, meditācijās.
 • Tas ir enerģijas augstākais līmenis, kurā spējas dziedināt un pašattīrīties ar Reiki palīdzību ievērojami palielinās.
 • Ar trešo līmeni beidzas apmācība, kāda ir pietiekama, lai Reiki reāli praktizējošs cilvēks varētu sevi pilnībā realizēt.

  Papildus apmācība tiem, kuri izvēlējušies Reiki dziednieka ceļu, kā svarīgāko savā dzīvē. 

 

Tiesības apmācīt Reiki metodei citus cilvēkus

 • Ceturtajam Reiki Skolotāja līmenim ir savi apakšlīmeņi un īpašas prasības skolniekam.
 • Uz Reiki skolotāja – meistara apmācību līmeni var pretendēt skolnieks, kurš sasniedzis reālu progresu Reiki izmantošanā, kuram ir labs Dvēseles stāvoklis, kvēla vēlēšanās mācīt citus cilvēkus un kurš saņēmis personīgu atļauju no skolotāja. Tālāk sākas meistara treniņa laiks, kurā skolnieks atklāj savu dziļāko būtību, savu dzīves jēgu.
 • Apmācība iespējama ja Reiki 3 līmeņa pieredze ir ne mazāk kā 1 gads un kopējā Reiki prakšu pieredze ne mazāk kā 3 gadi.
 • Tikai tas, kurš mācējis veikt šo garīgo pārbaudi, tiek pielaists Reiki skolotāja – meistara apmācību semināram. Tikai cilvēki kuri patiešām izlēmuši veltīt savu dzīvi garīgai kalpošanai, cienīgi saukties par Reiki skolniekiem un to skolnieki tad saņems ne tikai visiem pieejamās zināšanas, bet arī pašu metodes idejas jēgu, kuru skolotājs spēj nodot tikai caur savu pieredzi un personību. Katrs Reiki seminārs, pirmāmkārtām tas ir Reiki Skolotāja personības seminārs.

Iniciācijās Ι, II, III un Meistara līmenī Reiki skolnieks saņem «uzskaņojumu jeb iniciāciju», lai spētu uztvert cilvēka iedzimtās spējas aktīvi saņemt un dot citiem Visuma Dzīvības Spēka enerģiju – Reiki, teorētiskās zināšanas un apgūst meditatīvās un dziedināšanas prakses atbilstoši apmācības līmenim.

Mūsu skolā regulāri notiekošajās praktiskajās nodarbībās Jūs varat turpināt apgūt un mācīties meditatīvās, dziedinošās Reiki prakses, elpošanas un relaksācijas tehnikas. Izmantojiet šo lielisko iespēju mainīt un uzlabot savu dzīvi, kā arī palīdzēt sev un citiem.

 

 • Reiki dziedniecības tehniku var apgūt ikviens cilvēks, neatkarīgi no enerģētiskajām spējām, dziedniecības pieredzes un reliģiskajiem uzskatiem.
 • Reiki sistēma ir vienkārši saprotama un praktiski pielietojama jebkuram cilvēkam, jebkurā situācijā, kad cilvēkam, dzīvniekam vai augam nepieciešama palīdzība vai atbalsts.
 • Reiki sistēma visā pasaulē atzīta, kā absolūti droša un ļoti efektīva dziedniecības metode bez blakusparādībām.
 • Reiki dziedniecība var būt pielietota vienlaicīgi ar citām tradicionālām vai tautas ārstniecības metodēm.
 • Dziedinot cēloņus, saslimšanas saknes, jūs izdziedināt pašu slimību. Tāpēc ir vajadzīgs laiks, lai skaidri varētu ieraudzīt iedarbības rezultātus. Taču pat minūtes laikā var sniegt reālu, iedarbīgu palīdzību. Prasmīgi Meistari spēj dziedināt pat tikai ar savu klātbūtni, pieskaršanos vai skatienu.
 • Svarīgs noteikums, lai notiktu izdziedināšanās, ir jūsu nodomu tīrība, labestība un beznosacījumu mīlestība pret visu Esošo.

 Laimīgu ceļu brīnumainajā Reiki pasaulē!

Seminārus vada japāņu tradīcijas Reiki skolotāji:
Angelina un Mihails Mošenkovi

mihails angelina 1lim

Lai pierakstītos semināram, obligāti piezvaniet un piereģistrējieties iepriekš (+371) 20006245

MIHAILA MOŠENKOVA REIKI PROFESIONĀLĀS TĀLMĀCĪBAS SKOLA - www.spirit.lv

Mihaila Mošenkova starptautiskais garīgās attīstības centrs "Reiki Gaismas Skola" - www.reikiriga.lv